KU​NDIG IN​ HANDLIJNKUNDE

Met de juiste intentie, doordringen tot de essentie

Radiouitzending Wat geeft de hand allemaal prijs en wat niet

Onze handen zeggen ons wie 

en hoe we zijn op dit moment,

wie we zijn geworden door een optelsom

van acties en reacties uit het verleden.

Hiermee verschaffen ze ons verhelderende

inzichten voor het heden.

Door middel van een uitgebreide handanalyse

kan een nauwkeurig beeld worden gegeven 

van uw verleden, heden

en ook toekomstige mogelijkheden.

Fate is not ON your hands,

it is IN your hands!

De hand vormt de kaart van uw levensloop,

waarbij omwegen en veranderingen mogelijk blijven,

omdat u altijd nog over een vrije wil beschikt.

Een handanalyse stelt u in staat om door te dringen

tot uw diepste wezen en zal verder reiken 

dan uw ik-besef.

Het gaat verder dan het beeld 

dat wij zelf koesteren rondom ons ego

en kan ons leren tot een grote diepte van zelf(h)erkenning te komen.

Dit kan tot een grotere harmonie en evenwichtigheid

in uw leven en uw gevoelsleven 

en brengt u dichter bij de essentie (ki)

Ik reik u de hand in het constateren 

en analyseren van problemen

en obstakels die u tegenkomt op uw levenspad,

u leert te denken in mogelijkheden 

in plaats van moeilijkheden.

"Temidden van de moeilijkheid,

ligt de mogelijkheid"

Geen enkele aanduiding in de hand is "goed"of "slecht"

Ieder mens heeft zijn eigen pad te bewandelen,

lessen te leren, uitdagingen en obstakels te overwinnen

en zijn eigen keuzes te maken.

Iedereen heeft sterke en zwakke kanten.

Sterke kanten die verkeerd worden gebruikt

kunnen je net zo remmen 

als welke zwakke kant dan ook.

Zwakke kanten kunnen in sterke worden omgezet

als je de verworven inzichten die je handen prijsgeven

op de juiste manier gebruikt.

Wind mee, voelt als wind tegen 

als je de andere kant op wilt.

Door handanalyse zie je in welke kant je op wilt 

en hoe je daar komt,

ook krijg je inzicht in het hoe en waarom 

van het nog niet bereiken van je doelen.

U houdt uw eigen leven in de hand,

uw problemen onder de duim

en ontdekt wat u in uw vingers heeft.

U wordt zich meer bewust van wie u bent

en kunt zich op alle vlakken beter ontwikkelen.

u heeft het allemaal zelf in de hand!

 U wordt geconfronteerd met uzelf.

Het geeft u meer zelfkennis,

het kan u zelfs wakker schudden

hierdoor blijft u bij de pinken.

The best way 

to make your dreams come true,

is to WAKE UP!!